Harmadszor is Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ismét elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, a gyermekek érdekében folytatott tehetséggondozó tevékenység elismeréseként. Az akkreditációs folyamat során egy külső szakértői bizottság felülvizsgálja és értékeli a Tehetségpont működését, különös tekintettel arra, hogy miként történik a tehetségazonosítás, tehetség-fejlesztés és tanácsadás, milyen programok és rendezvények valósulnak meg a tehetségműhelyekben.

Az akkreditációban közreműködő szakértők úgy ítélték meg, hogy az óvoda folyamatos fejlődést mutat a tehetséggondozásban. A személyi feltételek évről évre bővülnek, a tehetséggondozással foglalkozó óvodapedagógusok különféle képzéseken mélyítik el elméleti tudásukat, gyakorlati munkájuk sokszínűsége pedig magas színvonalú, komplex programok megvalósításában tükröződik. A szakértők értékelésükben kiemelték a tanácsadó tevékenység tudatosságát és folyamatosságát. Az óvodapedagógusok a tehetséggondozással, tehetségsegítéssel kapcsolatban nagy hangsúlyt helyeznek a kapcsolatok fejlesztésére, hálózatépítésre, külső és belső együttműködéseik rendkívül aktívak.

- 2013-ban kaptuk meg először az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, amelyet háromévenként kell megvédenünk – mondta Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető. – Jelenleg hat tehetségműhelyben, heti rendszerességgel biztosítanak a kollégák olyan fejlesztő műhelyfoglalkozásokat, amelyeknek célja a gyerekek tehetségjegyeinek kibontakoztatása, és azon területeik fejlesztése is, melyben esetleg lemaradások mutatkoznak. Az óvodáskorú gyermekekre is jellemző, hogy képességprofiljuk igen sokszínű. A tehetségfejlesztő kollégák minden nevelési évben harminc órás fejlesztő programot dolgoznak ki és valósítanak meg, valamint gazdagító és lazító programokat is szerveznek annak érdekében, hogy a gyermekek harmonikus fejlődését segítsék, nem csupán mentálisan, hanem teljes személyiségüket tekintve is. Ennek a tudatos, igényes szakmai munkának köszönhető, hogy harmadszor is sikerült megfelelnünk az akkreditációs eljárás követelményrendszerének.