Szűrőeljárások az óvodában


Szeptember első napjaiban megkezdik óvodánk épületeiben a szűrővizsgálatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének szakemberei. Az 53/2016. (XII.29) EMMI rendelet 38.§ (3) bekezdése értelmében a kötelező logopédiai szűrőeljárások az alábbi korosztályokat érintik:

  • a 3. életévüket betöltött gyermekek nyelvi fejlettségét a szülő által kitöltött kérdőív (KOFA) alapján szűrik,
  • az 5. életévüket betöltött gyermekek beszédartikulációra és írott nyelvi készültségre irányuló szűrése óvodánkban egy komplex eljárással történik (SZÓL-E?).

Mivel ezen szűrőeljárások elvégzése a hivatkozott törvény értelmében kötelező jellegű, a szülőknek nem kell kérniük azt, vagy beleegyezésről nyilatkozniuk.

A szülők által kérhető eljárás az MSSST, amely a gyermek tanulási képességeiről ad képet. Ez a szűrés az 5. életévüket betöltött gyermekeknél javasolt.

Amennyiben az említett szűrővizsgálatok eredménye indokolja, a gyermekek diagnosztikus vizsgálatát és esetleges terápiáját a szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményében biztosítják.

A SZÓL-E? és MSSST szűrővizsgálatok előreláthatólag szeptember 2-tól október közepéig tartanak, a KOFA kérdőíveit a tervek szerint november hónapban juttatják el a szülőkhöz.

Beszoktatás az óvodában

A 2020/2021-es nevelési évben száz kiscsoportos gyermek kezdi meg az óvodát a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában. Az alábbiakban az óvodaérettséggel, beszoktatás időszakával kapcsolatos információkról olvashatnak.

Mikor óvodaérett a gyermekem?

A Köznevelési törvény az óvodai felvétel esetében egyetlen kritériumot említ, ez pedig a betöltött harmadik életév. Tehát óvodába csak az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét betöltötte. Vannak azonban olyan szempontok is, melyeket a törvény kritériumként nem említ, de ezek hiánya jelentősen megnehezítheti a gyermek óvodai beszoktatását, a közösségbe való beilleszkedését, társas kapcsolatainak alakulását.

Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának megfelelő fejlettségi szint elérését jelenti, vagyis a gyermeknek mindezekkel a képességekkel akkor is rendelkeznie kellene, ha éppen nem kezdene óvodába járni.

Bővebben ...

Tájékoztatás az óvoda felvételi rendjéről

 

TÁJÉKOZTATÁS A TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA FELVÉTELI RENDJÉRŐL

TISZTELT SZÜLŐK!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában.

Ehhez igazodva, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda is elkészítette az eljárásrendhez igazodó felvételi tájékoztatóját.

A 2020-2021-es nevelési évtől azok a gyermekek válnak óvodakötelessé, akik 2020.08.31-ig betöltik a 3. életévüket. A tárgyévben óvodakötelessé váló gyermekek szüleinek az Oktatási Hivatal tájékoztatást küld, várhatóan 2020.04.06 – 2020.04.10. között.

Bővebben ...