Óvodai szociális segítő


Óvodai szociális segítő tevékenység

A gyermekvédelmi törvény 40/A. § (2) bekezdésének ag.) pontja értelmében 2018. szeptember 01-től a Család- és Gyermekjóléti Központ a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek és családjuknak, valamint a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást az óvodai szociális segítő tevékenység biztosításával a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjánál alkalmazásban álló óvodai szociális segítők a Tiszaújvárosi Járás illetékességi területén működő köznevelési intézményekben teljesítenek szolgálatot meghatározott időpontokban.

Az intézményekkel együttműködési megállapodások kötésére került sor, melynek alapját képezi az észlelő- és jelzőrendszeri tagok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és jelzése a Család- és Gyermekjóléti Központ felé.

Tevékenységük az intézményekben megjelenő szociális és gyermekvédelmi problémák és szükségletek alapján kerül meghatározásra, mindenkor figyelembe véve az életkori sajátosságokat, illetve a köznevelési intézmény már kialakított gyakorlatát.

Fontos momentum, hogy az óvodai szociális segítő aktív jelzőrendszeri tagként látja el a feladatát. Amennyiben észleli a gyermek veszélyeztetettségét és szükségesnek tartja a jelzést megtenni, akkor az intézményvezetőt tájékoztatja erről és felhívja figyelmét a jelzési kötelezettségére.

Az óvodai szociális segítő tevékenység fő célkitűzései:

  • A gyermekek szülők, óvodapedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.
  • Gyermekvédelmi feladatok ellátása.
  • Az elsődleges prevenciós programok működtetése.
  • Az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése.
  • Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
  • A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása lehetőségeik kihasználása érdekében.

Munkamódszerek:

  • egyéni, csoportos és közösségi szociális munka formában segíteni a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéshez, óvodai kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
  • a gyermek tankötelezettségének és óvodakötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők feltárása és megoldása,
  • konfliktuskezelés a gyermek, pedagógus és család között, a gyermek családját, óvodai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén.

Balogné Liptai Andrea  0670/458-5603, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Bóbita és Tündérkert Óvoda)
Kovács Viktória 0670/458-5602, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  (Szivárvány Óvoda)
Dancsné Szalánczy Ágnes 0670/458-5605, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Szederinda Óvoda)

Szederinda óvoda

Dancsné Szalánczy Ágnes

péntek 10:15-12:00-ig

Bóbita óvoda

Balogné Liptai Andrea

hétfő 14:00-16:00-ig

Tündérkert óvoda

Balogné Liptai Andrea

csütörtök 9:45-10:30-ig

Szivárvány óvoda

Kovács Viktória

pénteken 8:30-10:30-ig