„TISZA-SZIVÁRVÁNY” Alapítvány

Az alapítványunk neve: „TISZA-SZIVÁRVÁNY” Alapítvány 
Alapításának ideje: 1999. december 16. 
Az alapítvány székhelye: 3580.Tiszaújváros, Pajtás köz 13. 
Telefon/Fax: 06 (49) 341-080 
Az alapítványkezelő szerve: 3 fős Kuratórium 
Az alapítvány adószáma: 18433601-1-05 
Az alapítvány számlaszáma: OTP BANK NYRT.: 11734114-20076094

Az alapítvány célja:

  • A Szivárvány Óvodába járó gyermekek személyiség-fejlődését elősegítő tevékenységek, programok támogatása.
  • Az óvoda- és a család együttműködését, kapcsolatát elősegítő programok, szabadidős tevékenységek támogatása.
  • Az egészséges életmódra nevelés hatékonyságának érdekében a feltételek folyamatos biztosítása.
  • Az óvodai élet hagyományos ünnepeinek színvonalas megrendezéséhez támogatás nyújtása.
  • A gyermekek fejlődését elősegítő szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása.
  • Helyi nevelési programunkhoz kapcsolódó eszközök folyamatos fejlesztése, bővítése.

Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyitott, melyhez bármely természetes és jogi személy csatlakozhat, aki a megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy adományaikkal, adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák alapítványunkat.